Thursday, March 6, 2014

Thane Fort - ठाण्याचा किल्ला

Thane Fort - ठाण्याचा किल्ला

किल्ल्याला दोन गोलाकार बुरुज आहेत, बाकी सगळे त्रिकोणी आहेत. उजवीकडील गोलाकार बुरुज म्हणजेच दर्या बुरुज. एकेकाळी ठाण्याची खाडी याला लागून वाहत असे.

टीप: वरील लेखातील चूक दाखवल्याबद्दल श्री नितीन मोरे यांचे आभार.

No comments: