Thursday, September 12, 2013

माहितीपटातून उलगडणार कान्होजी आंग्रेंचा इतिहास

माहितीपटातून उलगडणार कान्होजी आंग्रेंचा इतिहास
सकाळ, मुंबई पुरवणी, १२-सप्टेंबर-२०१३

टीप: इथे चुकून माझे नाव "प्रीतेश" छापले गेले आहे, ते "प्रतिश" आहे. "सकाळ"वाल्यांनी माझे बारसे केले आहे बहुदा... 

http://epaper.esakal.com/sakal/12Sep2013/Normal/Mumbai/MumbaiToday/index.htm


No comments: