Monday, September 23, 2013

मोडी लिपी: अथ पासून इति पर्यंत.

मोडी लिपी: अथ पासून इति पर्यंत.

दिनांक १४ जुलै २०१३ रोजी प्रस्तुत लेख दैनिक लोकमत मध्ये प्रकाशित झाले होते.
आज हा लेख पुन्हा ई-पुस्तकच्या रूपात सादर करीत आहोत.

हे ई-पुस्तक ४ भागात विभागले आहे.
१. लेख
२. ऐतिहासिक मोडी कागदपत्रांचे नमुने
३. मोडी साठी उपयुक्त पुस्तकांची यादी
४. प्रमुख शहरांतील मोडी शिक्षकांची यादी.

https://docs.google.com/file/d/0B4KUkYnMW2ZFZzdoLWJCY0psZDg/edit?usp=sharing

No comments: