Thursday, September 19, 2013

Presentation on Maratha Naval Resistance at US Naval War College

आज अमेरिकेच्या आरमारी युद्ध महाविद्यालयात "मराठ्यांचा आरमारी लढा" या विषयावर व्याख्यान होणार आहे.
वक्ते: श्री डॉ. सचिन सदाशिव पेंडसे.
वेळ: सकाळी ९:३० EST (सायंकाळी ७ IST)
डॉ. पेंडसे हे मुंबई येथील तोलानी कॉलेज येथे प्राध्यापक आहेत. तसेच, कोंकणच्या समुद्री इतिहासावर एकमात्र ग्रंथ, Maritime Heritage of Konkan, यांनी लिहिले आहे. प्रख्यात सामुद्रिक इतिहास अभ्यासक डॉ. बी. अरुणाचलम यांच्या सोबत यांनी "Maritime Heritage of Goa and Uttar Kannada" आणी "Near Shore Morphology and its Impact on Mediaeval Navigation: Special Study of South Gujarat and Maharashtra Coast" हे अभ्यासपूर्ण ग्रंथ लिहिले आहे.

No comments: