Monday, December 23, 2013

Mahadev Pal - महादेवपाल

८-एप्रिल-१७८३ रोजी रत्नागिरी येथे इंग्रजांच्या "रेंजर" जहाजासोबत झालेल्या लढाईत पराक्रम गाजवणारा "महादेव" पाल.

"Mahadev Pal", fought with distinction with the HCS Ranger at the battle of Ratnagiri.

No comments: