Sunday, December 22, 2013

Narayan Pal - नारायण पाल

८-एप्रिल-१७८३ रोजी रत्नागिरी येथे इंग्रजांच्या "रेंजर" जहाजासोबत झालेल्या लढाईत पराक्रम गाजवणारा "नारायण" पाल.
खुद्द सुभेदार आनंदराव धुळप यांच्या स्वारीचे पाल.

"Narayan Pal", flagship of Subhedar Aanandrao Dhulap. Fought with distinction with the HCS Ranger at the battle of Ratnagiri.

No comments: