Tuesday, May 13, 2014

Dahisar gavdevi - दहिसर गावदेवी

ही माहिती आमच्या दहिसरच्या गावदेवी मंदिराबाबत मिळते.

"फार वर्षांपूर्वी वसईचे शूर चिमाजी आप्पा यांना स्वप्नात देवीच्या शिलामुर्ती दिसल्या. त्या मुर्त्या होत्या श्री वर्धकनी देवी व दोन रक्षक श्री शिंदोबादेव आणि श्री कोल्हापूर देव. त्यांना ज्या ठिकाणी दिसल्या त्याच ठिकाणी मुर्त्या सापडल्या व त्यांनी त्याच ठिकाणी त्या मूर्तीची प्राणप्रतिष्ठा केली. कालांतराने हि देवी संपूर्ण दह्हीसार परिसराची श्री गावदेवी म्हणून मानली गेली."

No comments: